güzel bir dua

Ya Rabbi! ve Ya Rabbes semavatı vel aradin! Ya Halıki! ve Ya Halıki külli şey!

ismi geçen arkadaslarin, akraba ve taalluklarına ve nur talebelerine imanı olmayana iman, imanı olanlara iman-ı tahkiki ihsan, ikram eyle... Büyük küçük bütün günahlarını afv-u mağfiret eyle… Üzerlerine bütün güzel ahlakı cem et. Ahlakımızı güzelleştir. Azami sadakat, azami ihlâs, azami hizmet, azami takva, azami sebat ve metanet ve toprak gibi mahviyet sahibi eyle âmin.

Ya Rabbi! Bütün imtihanlarımızda daim muvaffak eyle… Bütün Esma-i hüsnanı şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki; Bizleri ihlâs-ı tamme muvaffak kıl, nefis ve şeytanın şerrinden, insi ve cinni şerlerden hıfz-ı emniyetine al!...

Ya Allah! bizlere Risale-i Nuru hakkalyakin yaşamayı hakikatlerini derketmeyi tefekkür hayatını nasib eyle!…

Ya Rabbi! Risale-i Nurları âlem-i İslam içinde suhuletle neşrine muvaffak eyle… Bizleri korktuğumuzdan emin ve umduğumuza nail eyle. Bizi bir an bile nefsimizle baş başa bırakma!, Razı olmadığın her hal, sıfat, fiil, düşünce ve tasavvurdan sana sığınıyoruz bizi muhafaza eyle!…

Ya Rabbi! Resul-İ Ekrem (sav)’in şefaatine mazhar, sünnetine ittibada muvaffak, dar-ı saadette onun al ve ashabına komşu eyle!… Muhabbetinle ve muhabbetine yakınlaştıracak şeylerle ve emrettiğin gibi istikametinle rızıklandır…

Ya Rabbi! Bizi tevazu-u mutlakta bulundur ve hayat-ı bakiyeye ciddi mütevvecih eyle ve saadet-i dareyne mazhar kıl…

Ya Rabbi! Allah’ım! Yüzlerimizi senden gelen bir hayâ duygusuyla, kalplerimizi de senden gelen bir sevinçle doldur… Risale i nurdan azami istifade etmeyi nasip eyle. Risale-i Nur kisvesinde daim eyle… Ders ve nasihatları unutturma onlarla amil olmayı nasip et!…

Ya Rabbİ! Dilimizi basiret nuruyla nurlandır kalplerimizi hakikatlerle süslendir. Bizi sana layık işlerde muvaffak eyle… Gazabından rızana, celalinden cemaline, azabından affına sığınıyoruz, bizleri affeyle!… Mağfiret eyle!… Ya ALLAH! Ya RAHMAN! Ya RAHİM!… Kalplerimizin tıbbı ve devası, bedenlerin afiyet ve şifası gözlerin nuru ve ziyazı olan Resul-i Ekrem efendimiz Hz. Muhammed (asm)’ın al ve ashabına salât ve selam eyle…

Onların hürmetlerine bizi ana babamızı ve kardeşlerimizi günahlardan muhafaza eyle…

Cinni ve insi şeytanların şerrinden muhafaza eyle. Aile efradımızı bu hizmet-i kuraniye ile müşerref kıl ve hüsn-ü hatimeye mazhar eyle…

Ya Rabbi! İzzetin, Rahmetin ve bütün kudsi sıfat ve isimlerinin hürmetine gözlerimize, kulaklarımıza, kalplerimize, duygularımıza ve kabrimize nur ver!… Bizi gurur, kibir, riya ve benzeri kötü hasletlerden muhafaza eyle! Kapında dilenciyiz bizi boş çevirme!…

Ya Rabbi nefsimizi bize musahhar eyle! ve matlubumuzu bize musahhar kıl! Kurana ve imana hizmet için insanların kalplerini risale-i nura musahhar yap!. Bize ve ihvanımıza iman-ı kâmil ve hüsn-ü hatime ver. Hz. Musa(as)’a denizi, Hz. İbrahim (as)’a ateşi, Hz. Davut (as)’a dağı,demiri, Hz. Süleyman (as)’a cini ve insi, Hz. Muhammed (asm)’a şems ve kameri teshir ettiğin gibi Risale-i Nura kalpleri ve akılları musahhar kıl!... Bizi nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetül firdevste mes’ud kıl!...

Ya Rabbi! dualarımızı hikmetine ve rızana uygun vechi ile kabul eyle!.. Kabri hakkımızda saadet-i ebediyeye açılan kapı eyle…

Ya Rabbi! Şu Resul-i Ekrem (asm)’in bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızıklarımıza bereket ihsan eyle!… Nefsimizi beğenmemeyi ve nefsimizin ayıplarını görmeyi, kardeşlerimizin de kemalatlarını görmeyi nasip eyle!.. Bütün cihazat ve istidatımızı senin daire-i marziyatında isti’mal etmeyi nasip eyle!…

Ya Rabbi! bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın bela ve vebasından, zulüm ve zulmetinden ve ahirzamanın cazibedar fitnelerinden, dünyayı ahirete tercih etme musibetinden muhafaza et!.. maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ihsan eyle!..

Ya Rabbi Bizleri hizmet-i İmaniye ve Kuraniyede ihlasla daim muvaffak eyle!… İman-ı Billâh, Marifetullah, Muhabbetullah ve bunlardan alınan lezzet-i ruhaniyede rızay-ı ilahiyeni kazanmak gibi umur-u ebediyede hissemizi ziyade eyle!…

Ya Rabbi! Kur’anı dinlemek, hükmüne muti olmak ve ona yapışmak ve ahkâmıyla amel etmeyi bizlere nasip eyle. Bizi iman ve istikamet ve hizmetinde daim tut. Bize tam bir iman şuuru ver!.. bizi muhlis ve muhlas kullarından eyle!… Bizi hakaik-ı imaniye ve kuraniyeye müteveccih eyle ve âlemimizi onlarla nurlandır…

Ya Rabbi! kalbimize ve kabrimize genişlikler ver!.. Zatının ve Resulunun muhabbetiyle doldur!…

Ya Ğaniyy! Senden huda, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz ihsan et!… Bizi cehennem azabından, kabir azabından deccal ve sufyanın şerrinden ahirzaman fitnelerinden dini ve dünyevi fitnelerden dalaletlerden bid’alardan nefs-i emmarenin şerrinden fasıkların ve munafıkların şerrinden muhafaza eyle!…

Ya Rabbi huşu duymaz kalpten, dinlenmeyen sözden, kabul edilmeyen duadan,

doymayan nefisten, faydasız ilimden sana sığınıyoruz!…Ya Rabbi! Senin elçin Resulu Ekrem (asm)’ın “ Cuma gününde hayırlı bir saat vardır. Kim o saate tesadüf eder de Allahtan hayırlı bir şey dilerse, o şey de kısmetinde varsa Allah onu verir. Kısmetinde yoksa ondan daha hayırlısını ahirette verir. Kim bir miktar belanın kaldırılması için o saatte dua ederse, Allah duasını kabul eder ve daha büyüğünü onun üzerinden kaldırır.” Diyor. Senden istemiş olduğum talebimi ve asagida ismi geçenlerin kalplerindeki senden isteklerini o saatin hürmetine kabul eyle…

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !