Hareket harareti, hararet cazibeyi netice verir.

Şu satırları okurken, hatıra gelen bir mana:

Ve şâirane bir fikir ve kalb sahibine şu "lâm"dan ve istikrardan şöyle bir mana fehmine gelir ki: "Güneş, nurani bir ağaçtır. Seyyareler onun müteharrik meyveleri... Ağaçların hilafına olarak Güneş silkinir, tâ o meyveler düşmesin. Eğer silkinmezse, düşüp dağılacaklar." Hem tahayyül edebilir ki: "Şems meczub bir ser-zâkirdir. Halka-i zikrin merkezinde cezbeli bir zikreder ve ettirir." Bir risalede şu manaya dair şöyle demiştim: "Evet Güneş bir meyvedardır; silkinir tâ düşmesin seyyar olan yemişleri. Eğer sükûtuyla sükûnet eylese, cezbe kaçar, ağlar fezada muntazam meczubları." Sözler ( 394 )

 

Güneş kendi ekseni etrafında döndükçe ve hareket ettikçe hasıl edilen cazibe çekim kanunu ile seyyareler gezegenler istikametli hareketlerine devam ediyorlar Buradan çıkaracağımız bir ders de, hizmet ehli devamlı okumalı ki, alakadar olduğu insanlar kitap okusun... Ehl-i hizmet ibadetine dikkat etmeli ki, alakadar oldukları da ibadetlerine dikkat etsin. Ehl-i hizmet devamlı hizmet eden vaziyetinde olmalı ki, alakadar oldukları da hizmet etsin ila ahir. Eğer okumasını yapmaz, ibadetine takvasına dikkat etmez, aktif hizmet etmezse, irtibatlı alakadar oldukları da önce gevşeyip, sonra dağılırlar.

Durmak yok, susmak yok. Çünki "Vücudun vücudu kemal iledir. Kemalin kemali de DEVAM ile olur." Mesnevi 62

Aslâ ve kellâ, kat'â ve aslâ susmayacağız ve hem susturamıyacaklardır. Durmayacağız ve hem durduramıyacaklardır. Bu can bu kafesten çıkıncaya kadar, bu ruh bu cesedden ayrılıncaya kadar, bu nefes, bu bedenden gidinceye kadar; Risale-i Nur'u okuyacağız, neşredeceğiz. Sözler ( 769 )

Hizmet.. durmadan, dinlenmeden, yılmadan hizmet... Kasırgalar, tufanlar saldırsa yine hizmet... Bu vatan ahalisinin Nurlara en az ekmek, hava ve su kadar ihtiyacı var. Hizmet Rehberi ( 241 )

Bu can bu tende durdukça, koynunda bir tarihin yattığı ve bütün bir ecdad kalbinin çarptığı bu vatanın; câmiler, mescidler, türbeler kokan temiz havasını teneffüs ettikçe, ebedler tarafına doğru bu manevî bayrak dalgalanacak, bu iman yanacak, sönmeyecek inşâallah... Hizmet Rehberi ( 242 )

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !